Rating: 9.5

Quyết định mới về hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/ AIDS

Việc chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV được Bộ y tế hết sức quan tâm và luôn lấy lợi ích bệnh nhân hàng đầu.

Theo đó  Quyết định 3413/QĐ-BYT ban hành ngày 27/7/2017 được đưa ra. Đây là Quyết định về việc sửa đổi nội dung tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV trong “Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” ban hành kèm quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số ký hiệu

Ngày ban hành

27/07/2017

Ngày có hiệu lực

27/07/2017

Loại văn bản

Quyết định

Cơ quan ban hành

Bộ y tế

Năm ban hành

2017

Nội dung quyết định như sau:

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chwucs của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/ AIDS,

Quyết định:

Điều 1: Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV; Điều trị ARV cho tất cả các trường hợp nhiễm HIV, không phụ thuộc vào số lượng tế bào TCD4 và giai đoạn lâm sàng

Điều 2: Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV quy định tại Điều 1 Quyết định này thay thế cho “ Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV” được quy định tại Phần I, chương III, khoản 4, điều 4.2, Quyết định số 3047/ QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “ Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/ AIDS”

Điều 3: Các nội dung khác về Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/ AIDS không được đề cập trong Quyết định này vẫn được giữ nguyên như trong Quyết định số 3047/ QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4: Quyết định này áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 6: Các ông, bà : Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị  trực thuộc Bộ Y tế , Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*