Rating: 9.5

Chiến lược xét nghiệm phát hiện nhiễm Hiv

         Tổ chức Y tế thế giới đề ra chiến lược xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV, các chiến lược xét nghiệm phụ thuộc vào mục tiêu của xét nghiệm.
Chiến lược 1: áp dụng cho công tác an toàn truyền máu, ghép phủ tạng.
-Dùng xét nghiệm độ nhạy cao phát hiện kháng thể Hiv1 và 2.
-Tất cả các mẫu đều xét nghiệm bằng Elisa hay một phương pháp đơn giản/nhanh.
-Nếu một xét nghiệm (+) huyết thanh coi như (+) với kháng thể Hiv. Mẫu máu (+) hay không xác định coi như nhiễm Hiv và bị loại bỏ.
-Nếu (-) huyết thanh coi như (-) với kháng thể Hiv.
Chiến lược thứ nhất chỉ dùng cho mẫu máu của người cho không phải có giá trị xác định cá nhân người cho máu có dương tính hay không với Hiv.
Phải áp dụng chiến lược thứ 2, thứ 3 cho chẩn đoán người cho máu hay phủ tạng.
Chiến lược 2: áp dụng cho giám sát trọng điểm. Theo dõi người nhiễm Hiv mới và xu hướng nhiễm Hiv trong một nhóm dân số một thời gian dài.
- Phải sử dụng xét nghiệm có độ đặc hiệu cao > 95%.
- Tất cả bệnh phẩm được làm test lần thứ nhất với 1 xét nghiệm hoặc Elisa hay test nhanh.
- Mẫu (+) với test lần đầu đều phải làm test lần 2 với Elisa hoặc xét nghiệm nhanh khác nhưng với kháng nguyên điều chế khác hoặc nguyên lý khác nhau.
- Nếu cả 2 lần (+) được coi như (+) với Hiv.
- Mẫu (-) lần đầu được coi như Hiv(-)
- Mẫu (+) lần đầu, lần 2 (-) sẽ được thử lại.
Chiến lược 3: áp dụng cho chẩn đoán các trường hợp nhiễm HIV
- Mẫu xét nghiệm (+) lần đầu phải được làm lại bằng xét nghiệm 3 phương pháp.
 Mẫu huyết thanh được coi là dương tính khi mẫu đó dương tính cả 3 lần xét
nghiệm bằng ba loại sinh phẩm với nguyên lý và chế phẩm kháng nguyên
khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*