Rating: 9.5

Test nhanh phát hiện Hiv

Một xét nghiệm khi được đưa vào sử dụng phải dựa trên độ nhạy , độ đặc hiệu của xét nghiệm sử dụng và số mới mắc trong vùng tiến hành xét nghiệm. Từ đó, hình thành nên các chiến lược sử dụng xét nghiệm kháng thể theo mục tiêu, chọn xét nghiệm vừa có độ nhạy cao, độ đặc hiệu cao theo mục tiêu và phù hợp với chi phí mà cộng đồng chấp nhận được.

       Một trong những xét nghiệm kháng thể được áp dụng rộng rãi trong sàng lọc Hiv ở cộng đồng là các thử nghiệm nhanh ( Test nhanh).

      Các thử nghiệm nhanh hiện nay đang được áp dụng như: Oral Quick, Uni-Gold Recombigen, Reveal G2, Mutispot, Alere Determine™ HIV-1/2….

Ưu điểm:  

Kĩ thuật đơn giản, áp dụng rộng rãi trong cộng đồng

Thời gian xét nghiệm nhanh, không phải chờ lâu, có kết quả ngay trong vòng vài chục phút.

Chi phí thấp

Độ nhạy cao >99%

Bệnh phẩm đa dạng: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước bọt, nước tiểu.

Nhược điểm:

Độ đặc hiệu không cao bằng các xét nghiệm khác.

Chỉ có ý nghĩa khi xét nghiệm ở thời điểm hết giai đoạn cửa sổ.

Không khẳng định cho trường hợp Hiv (+) được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*