Rating: 9.5

Thời gian xuất hiện kháng thể HIV từ khi xâm nhập

      Để ứng dụng kĩ thuật xét nghiệm nhằm khẳng định một trường hợp có nhiễm HIV hay không, cần biết về thời gian xuất hiện kháng thể. Nhất là giai đoạn cửa sổ vì nếu chỉ định xét nghiệm không phù hợp sẽ cho kết luận không chính xác.

      Kể từ khi xâm nhập ở những giây phút đầu tiên tốc độ sinh trưởng của virus Hiv là rất lớn, khoảng 10 tỷ virion 1 ngày. Những ngày đầu kháng thể chưa sinh ra ngay. Thông thường là 3-4 tuần cực hiếm mới có trường hợp 6 tháng mới xuất hiện kháng thể. Do đó, người ta đưa ra khái niệm “thời kỳ cửa sổ“. Thời kỳ cửa sổ là thời kỳ chỉ có ARN-HIV mà chưa có kháng thể hoặc kháng thể trong máu chưa đủ để phát hiện được bằng xét nghiệm thông thường. Khuyến cáo hiện nay, thời kỳ cửa sổ là 3 tháng kể từ khi có nguy cơ.

      Trong thời kỳ cửa sổ chỉ có thể sử dụng các kĩ thuật phát hiện kháng nguyên hay virus trực tiếp như nuôi cấy virus, kĩ thuật khuếch đại gen bằng phản ứng dây truyền (PCR). Kháng nguyên HIV P24 cũng xuất hiện sớm kể từ ngày 14 sau khi nhiễm Hiv. Vì thế PCR có thể áp dụng xét nghiệm ở thời điểm 2 tuần sau phơi nhiễm.

     Sau giai đoạn cửa sổ, đa số sau 3 tuần thì xuất hiện kháng thể đặc hiệu với nhiều loại kháng nguyên dùng trong chấn đoán P24, GP120, GP41, P18…

    Kháng thể typ IgM xuất hiện sớm từ 15 đến 40 ngày rồi giảm hẳn nhưng vẫn có thể phát hiện bằng kỹ thuật Elisa, còn kháng thể typ IgG thì xuất hiện muộn hơn một ít từ 20-50 ngày nhưng duy trì rất lâu.Vì vậy, nếu dùng kit hỗn hợp cả IgM và IgG thì khoảng trống hyết thanh sẽ được rút ngắn 15-21 ngày bằng kĩ thuật Elisa, còn PCR-ARN-HIV hay phát hiện kháng nguyên P24 thì chi phí quá cao và không dùng đại trà, chỉ dùng khi cần thiết.

HIV-ARN-bDNA tồn tại suốt thời gian bệnh nhân còn sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*