Rating: 9.5

Xét nghiệm xác định chẩn đoán Hiv – Western Blot

 Westernblot là một xét nghiệm giúp xác định chẩn đoán một trường hợp nhiễm Hiv.Xét nghiệm thường được áp dụng đối với các trường hợp Test nhanh dương tính trong cộng đồng.

          Westernblot sử dụng kĩ thuật điện di để tách biệt các protein thành phần của HIV, vì vậy, phương pháp này giúp phát hiện các kháng thể lưu hành chống lại các kháng nguyên khác biệt của virus.

Nguyên lý:

- Protein Virus HIV được tách bằng điện di trên gel polyacrylamid.
- Chuyển sang giấy nitrocellulose, các protein định vị theo PM. 
- KT kháng HIV trong mẫu thử kết hợp đặc hiệu với KN tương ứng.
- Phát hiện phức hợp KN-KT bằng cộng hợp KT kháng IgG gắn men, cho phản ứng màu với cơ chất tại các vị trí có KT đặc hiệu với KN tương ứng. Western blot có độ nhạy và độ đặc hiệu cao; song giá thành cao và đòi hỏi người xét nghiệm phải có trình độ và kinh nghiệm.

Đọc kết quả:

 -WB âm tính: không có băng nào

- WB dương tính: có ít nhất 2 băng tương ứng với proteine vỏ:
HIV 1: gp 160, gp 120, gp 41
HIV 2: gp 140, gp 125, gp 36 ngoài ra có các băng tương ứng với sản phẩm của gen gag/pol.
- WB chưa xác định : có băng ở vị trí khác tiêu chuẩn WB dương tính.Xét nghiệm lại sau 2-3 tháng.

Ưu điểm:

Kết luận chỉ chắc chắn 100% khi người bệnh có xét nghiệm HIV (+) với phương pháp Western – Blot. Phương pháp nầy phát hiện một loạt nhiều kháng thể đặc hiệu chống nhiều lọai kháng nguyên khác nhau của virus HIV. Do đó lọai trừ được phản ứng dương tính giả.

Nhược điểm: 

Xét nghiệm yêu cầu kĩ thuật xét nghiệm phức tạp, chi phí khá đắt nên không áp dụng đại trà.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*