Rating: 9.5

Ý nghĩa của tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện

 Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của y học đang có những đóng góp to lớn cho lĩnh vực điều trị HIV/AIDS. Mặc dù, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng những cải tiến về thuốc, phương pháp điều trị cũng như sự tuân thủ của bênh nhân mà hiệu quả điều trị của bệnh nhân HIV ngày càng tốt lên. Đã có những trường hợp điều trị ARV tốt đến mức xét nghiệm tải lượng virus(TLVR) dưới ngưỡng phát hiện. Vậy TLVR dưới ngưỡng phát hiện có được hiểu là điều trị thành công, không còn virus Hiv trong máu nữa ? 

        Thực tế, tất cả các xét nghiệm TLVR có một số lượng giới hạn nhất định mà người ta không thể phát hiện được HIV, còn được gọi là ngưỡng phát hiện, và ngưỡng này sẽ thay đổi tùy theo kỹ thuật và bộ sinh phẩm xét nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, cần hiểu rằng chỉ vì số lượng vi rút HIV quá thấp nên xét nghiệm không thể đo được, chứ không có nghĩa là vi rút đã hết hẳn tòan bộ trong máu của bạn. Vi rút vẫn hiện diện trong máu nhưng với số lượng thấp đến nổi xét nghiệm không thể đo được.

       Tải lượng virus thấp nhất mà các xét nghiệm có thể phát hiện được là: Với các xét nghiệm đã được sử dụng trước đây, ngưỡng phát hiện là 400 hoặc 500 bản sao / ml. Tuy nhiên với những xét nghiệm siêu nhạy có thể đo được đến 50 bản sao. Có vài kỹ thuật có thể đo được tải lượng thấp hơn nhưng chủ yếu được sử dụng trong các nghiên cứu. 

Có xét nghiệm TLVR dưới ngưỡng phát hiện có ý nghĩa: 

  • Nguy cơ chuyển sang giai đọan AIDS rất thấp
  • Nguy cơ kháng thuốc rất thấp đối với những người đang điều trị ARV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*