HIV là virus lây truyền rất nguy hiểm. Chúng tấn công vào hệ miễn dịch của con người gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Để xác dịnh được loại virus này cần phải làm xét nghiệm HIV.

Mới đây, cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã chấp thuận một xét nghiệm virus HIV tiên tiến ngay trong thời điểm bệnh nhân vừa bị lây nhiễm đó là xét nghiệm Combi PT. Đây là xét nghiệm chính xác và nhanh chóng.

Xét nghiệm HIV Combi PT
                                     Xét nghiệm HIV Combi PT

Có nhiều loại virus HIV hơn chúng ta vẫn tưởng

Cho đến nay, người ta đã xác định được hai loại vi rút suy giảm miễn dịch ở người là HIV-1 và HIV-2. Trong số các loại HIV đã biết, có nhiều thể phụ khác nhau phân bố tùy theo sự khác nhau về địa lý. HIV-1 có thể chia thành 3 nhóm có liên hệ với nhau: nhóm M (nhóm chủ yếu), nhóm N (không phải nhóm M, nhóm O) và nhóm O (nhóm ngoại lệ).

Bằng cách phát hiện kháng nguyên HIV-1 p24 trong mẫu máu của bệnh nhân vừa mới nhiễm lượng lớn vi rút, có thể phát hiện nhiễm HIV sớm hơn 6 ngày so với các xét nghiệm kháng thể truyền thống.

Xét nghiệm HIV thế hệ 4 có thể phát hiện đồng thời kháng thể kháng HIV và kháng nguyên HIV-1 p24. Điều này giúp cải thiện độ nhạy và do đó xét nghiệm này có thể chẩn đoán sớm hơn so với các xét nghiệm kháng thể kháng HIV khác.

Với xét nghiệm Elecsys HIV combi PT, kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 có thể được phát hiện đồng thời trong cùng một xét nghiệm. Xét nghiệm sử dụng kháng nguyên tái tổ hợp trích từ vùng vỏ và vùng polymerase của HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2 để xác định kháng thể đặc hiệu kháng HIV. Kháng thể đơn dòng đặc hiệu được dùng để phát hiện kháng nguyên HIV-1 p24. Các mẫu có phản ứng lặp lại phải được xác nhận theo thuật toán khẳng định được khuyến cáo. Xét nghiệm khẳng định bao gồm Western Blot và xét nghiệm HIV RNA.

Xét nghiệm HIV Combi PT
                          Xét nghiệm HIV Combi PT

HIV combi PT (HIV-1 antigen and total antibodies to HIV-1 and HIV-2)

Mục đích của xét nghiệm

Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1, bao gồm nhóm O, và HIV-2 trong huyết thanh và huyết tương người.
Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e.

Là xét nghiệm đã được chứng nhận pháp quy

Xét nghiệm này đã được cấp Chứng nhận CE theo Chỉ thị 98/79/EC.
Hiệu năng của xét nghiệm đã được thiết lập và chứng nhận bởi cơ quan chức năng đáp ứng Tiêu chuẩn kỹ thuật chung (CTS) cho sản phẩm dùng trong chẩn đoán và sàng lọc máu.

Phân tích kết quả

Mẫu có chỉ số ngưỡng phản ứng < 0.90 là mẫu không có phản ứng trong xét nghiệm HIV combi PT. Các mẫu này được xem là âm tính đối với kháng nguyên HIV-1 và kháng thể đặc hiệu kháng HIV-1/-2 và không cần xét nghiệm thêm. Mẫu có chỉ số ngưỡng nằm trong khoảng từ ≥ 0.90 đến < 1.0 được xem như mấp mé ngưỡng trong xét nghiệm HIV combi PT.
Mẫu có chỉ số ngưỡng phản ứng ≥ 1.0 được xem là mẫu có phản ứng trong xét nghiệm HIV combi PT.
Tất cả các mẫu có phản ứng ban đầu hoặc mấp mé ngưỡng phải được xét nghiệm lại hai lần bằng xét nghiệm HIV combi PT. Nếu giá trị chỉ số ngưỡng < 0.90 trong cả hai trường hợp, mẫu được xem là âm tính với kháng nguyên HIV-1 và kháng thể đặc hiệu kháng HIV-1/-2.
Các mẫu có phản ứng ban đầu hoặc mấp mé ngưỡng có chỉ số ngưỡng ≥ 0.90 trong một hay cả hai lần tái xét nghiệm được xem là có phản ứng lặp lại. Các mẫu có phản ứng lặp lại phải được xác nhận theo thuật toán khẳng định được khuyến cáo. Xét nghiệm khẳng định bao gồm Western Blot và xét nghiệm HIV RNA.

Giới hạn đo và khoảng đo

Phát hiện kháng nguyên
Giới hạn phát hiện: ≤ 2 IU/mL
Độ nhạy đã công bố được xác định bằng cách đọc nồng độ kháng nguyên HIV tương ứng với tín hiệu giá trị ngưỡng từ đường chuẩn thu được bằng cách pha loãng theo trình tự Vi rút suy giảm miễn dịch ở người típ 1 (Kháng nguyên HIV-1 p24) – Thuốc thử Tham chiếu Quốc tế thứ nhất 1992, mã số 90/636 – trong huyết thanh người âm tính HIV.
Phát hiện kháng thể
Không có tiêu chuẩn quốc tế được công nhận nào để phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HIV.

Mọi thắc mắc về vấn đề HIV, vui lòng gọi đến tổng đài 19006237 để được tư vấn HIVtư vấn xét nghiệm HIV trực tiếp từ các chuyên gia.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here