Cụ thể, đến năm 2020, phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định. Trong đó tư vấn HIV là một việc làm quan trọng.

Phấn đấu 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em nhiễm HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Bên cạnh đó, 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các giải pháp chủ yếu như tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tư vấn HIV, cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ; hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phân biệt đối xử với các em. Đẩy mạnh xã hội hoá và hợp tác quốc tế công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật, ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, viện trợ và nguồn huy động khác.

Để thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cần có sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội. Trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức cho người dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho các cấp, các ngành, các cơ sở dịch vụ trợ giúp trẻ em, các cơ sở điều trị cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS, các tổ chức xã hội liên quan, cha mẹ và người chăm sóc trẻ; hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kiểm tra, ngăn chặn, giải quyết triệt để sự kỳ thị, cản trở việc học tập của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS một cách hệ thống, đa ngành và bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe giới tính và HIV/AIDS và trang bị kiến thức cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tự bảo vệ mình khỏi đại dịch.

Tư vấn HIV cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là điều quan trọng đầu tiên để trẻ tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ lây nhiễm HIV.

 Đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bao gồm:

a) Trẻ nhiễm HIV;

b) Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý so liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

c) Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma tuý; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma tuý; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

Mọi thắc mắc về vấn đề HIV, vui lòng gọi đến tổng đài 19006237 để được  tư vấn HIV ,  tư vấn xét nghiệm HIV  trực tiếp từ chuyên gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây