Trong tình hình hiện nay khi căn bệnh thế kỷ HIV đang ngày càng lan rộng và với mức độ nghiêm trọng của nó thì việc theo dõi, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS đang được Bộ y tế hết sức quan tâm và luôn lấy lợi ích bệnh nhân hàng đầu.

Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS
             Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS

Điều trị bằng thuốc kháng HIV (thuốc ARV) ở người nhiễm HIV ngày càng được mở rộng và có thêm nhiều bằng chứng khoa học về hiệu quả của điều trị ARV. Khi người nhiễm HIV điều trị ARV tuân thủ điều trị tốt, không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân mà còn giảm lây truyền HIV sang người khác. Để tăng cường hiệu quả của điều trị bằng thuốc ARV, nhiều quốc gia đã triển khai mô hình kết nối tư vấn xét nghiệm và điều trị ARV sớm. Năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới ban hành Hướng dẫn Tổng hợp về sử dụng thuốc ARV để
dự phòng và điều trị nhiễm HIV. Hướng dẫn mới này đã kết hợp những khuyến
cáo lâm sàng với tổ chức thực hiện và quản lý chương trình điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS liên tục. Hướng dẫn của Tổ chức Y tế năm 2017 cũng bổ sung các bằng chứng mới về sự kết hợp các thuốc ARV trong điều trị HIV/AIDS, quản lý các mô hình bệnh tật mới ở người nhiễm HIV bao gồm các bệnh đồng nhiễm, các bệnh không lây nhiễm.
Các bằng chứng hiện nay cho thấy chương trình điều trị bằng thuốc ARV ở Việt Nam đang triển khai hiệu quả với số người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV liên tục tăng và tỷ lệ người điều trị ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế đạt trên 90%.
Cập nhật khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới 2016, 2017, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Điều trị và Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS với mục tiêu chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV sớm, chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV. Tài liệu này cập nhật các hướng dẫn mới và thuốc ARV mới trong điều trị HIV/AIDS nhằm tăng cường hiệu quả của chương trình điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam.

Quyết định số 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS

Số ký hiệu

Ngày ban hành 27/12/2017
Ngày có hiệu lực 27/12/2017
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ y tế
Năm ban hành 2017

Nội dung quyết định như sau:

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét biên bản làm việc của Hội đồng chuyên môn thẩm định ” Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/ AIDS,

Quyết định:

Điều 1: Kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế cho Quyết định số 3047/QD-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ y tế về ” Hướng dẫn quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS” ( Sau đây gọi là Quyết định số 3047/QD-BYT  ngày 22/7/2017 về việc sửa đổi nội dung tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV trong ” Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QD-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3: Các ông, bà : Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị  trực thuộc Bộ Y tế , Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Mọi thắc mắc về vấn đề HIV, vui lòng gọi đến tổng đài 19006237 để được tư vấn HIVtư vấn xét nghiệm HIV trực tiếp từ các chuyên gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây