Rating: 9.5

Tư vấn HIV

Ý nghĩa của tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện

Ý nghĩa của tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện

 Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của y học đang có những đóng góp to lớn cho lĩnh vực điều trị HIV/AIDS. Mặc dù, chưa có thuốc điều… Read more »

Xét nghiệm định lượng virion Hiv trong máu

Xét nghiệm định lượng virion Hiv trong máu

      Xét nghiệm tải lượng virus là xét nghiệm ước lượng số lượng virus Hiv trong máu. Số lượng virus trong máu được định lượng thông qua chất… Read more »

Quan hệ đường miệng và những nguy cơ

Quan hệ đường miệng và những nguy cơ

  Yêu bằng miệng (hay còn gọi là oral sex) là hình thức quan hệ tình dục sử dụng miệng trong quá trình quan hệ. Ngoài kiểu quan hệ truyền… Read more »

Dự phòng trước phơi nhiễm PrEP

Dự phòng trước phơi nhiễm PrEP

         Qua nhiều thập kỉ tranh cãi, phương pháp dự phòng trước phơi nhiễm HIV - PrEP cuối cùng cũng có thể được thực hiên như là một… Read more »

Tư vấn sức khỏe sinh sản trực tuyến 1900.6237